Conference is over.

48th International School & Conference on the Physics of Semiconductors

"Jaszowiec 2019"

Szczyrk, Poland, 8-14 June 2019

Committees

Program committee

 • Johannes Binder - Chair of the Tutorial Session
 • Piotr Bogusławski
 • Leszek Bryja
 • Andrzej Golnik
 • Grzegorz Grabecki
 • Perła Kacman
 • Eliana Kamińska
 • Bogdan Kowalski
 • Stanisław Krukowski
 • Ewa Płaczek-Popko
 • Hanka Przybylińska
 • Jan Suffczyński
 • Tadeusz Suski
 • Jakub Tworzydło
 • Bartłomiej Witkowski - Secretary
 • Piotr Wojnar
 • Agnieszka Wołoś
 • Arkadiusz Wójs - Chair
 • Andrzej Wysmołek


Advisory committee

 • Günther Bauer, Linz
 • Laurence Eaves, Nottingham
 • Jonathan Finley, Munchen
 • Jacek K. Furdyna, Notre Dame
 • David Gershoni, Haifa
 • Paweł Hawrylak, Ottawa
 • Hideo Ohno, Sendai
 • Marek Potemski, Grenoble
 • Maurice S. Skolnick, Sheffield
 • Luis Vina, Madrid
 • Dmitri Yakovlev, Dortmund


Organizing committee

 • Johannes Binder
 • Anna Reszka
 • Piotr Sybilski
 • Bartłomiej Witkowski
 • Arkadiusz Wójs